Từ khóa: Singapore sắp cấm xe xăng

1 - 1 của 1 bài
  • Tin xe  

    Singapore là nước đầu tiên của Đông Nam Á tham vọng chỉ cho phép xe dùng nhiên liệu sạch lưu thông trên đường trước 2040.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-