Từ khóa: Sustainalytics

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Theo đó, điểm đánh giá ESG tổng thể của VinFast là 23,3, là đánh giá cao nhất (rủi ro thấp nhất) so với các công ty ô tô thuần điện quốc tế khác.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-