Từ khóa: suzuki bán xe của toyota

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Quan hệ hợp tác giữa Toyota và Suzuki có vẻ như đã được nâng lên một tầm cao mới, khi Toyota đồng ý sản xuất xe RAV4 hybrid để Suzuki gắn thương hiệu và bán tại châu Âu.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-