Từ khóa: tăng phí BOT

1 - 2 của 2 bài
  • Nhiều nhà đầu tư đề xuất tăng phí BOT để tránh vỡ quỹ tài chính. (Ảnh minh họa).
    Tin xe  

    Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được đề xuất của nhiều nhà đầu tư về việc tăng phí BOT theo đúng lộ trình trong hợp đồng để tránh phát sinh nợ xấu cho ngân hàng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-