Từ khóa: thị trường ô tô tháng 6/2021

1 - 1 của 1 bài
  • Triển lãm VMS 2019 vừa kết thúc được ít ngày
    Xe  

    Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô tại Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô tháng 6/2021 giảm 8% so với tháng trước và chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020 khi chỉ đạt 23.587 xe được bán ra.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-