Từ khóa: thu phí không dừng

1 - 1 của 1 bài
  • Các trạm thu phí đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay
    Giao thông  

    Các trạm thu phí đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay, chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển toàn bộ các trạm sang thu phí điện tử không dừng trên cả nước.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-