Từ khóa: thu thuế xe điện

1 - 1 của 1 bài
  • Tin xe  

    Trong nỗ lực khuyến khích người dân sử dụng nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hoá thạch (xăng, dầu), Cục Giao thông đường bộ Thái Lan đã công bố chương trình giảm thuế lưu thông cho xe chạy điện.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-