Từ khóa: thuế phụ tùng

1 - 1 của 1 bài
  • Tin tức  

    Bộ Tài chính cho rằng một số nước cũng áp dụng quy định cho trừ giá trị linh kiện nhập khẩu hoặc ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước trong một thời gian ngắn 3-5 năm. Mục đích là để trong trường hợp bị kiện thì quy định ưu đãi cũng hết hiệu lực.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-