Từ khóa: thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô

1 - 3 của 3 bài
  • Tin xe  

    Giới chuyên gia thừa nhận nỗ lực của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển ngành xe hơi nhưng việc giữ thuế tiêu thụ đặc biệt đã gây áp lực lớn đối với người tiêu dùng và chính doanh nghiệp ô tô.

  • Ô tô sản xuất lắp ráp trong nước vẫn ngóng ưu đãi
    Tin tức  

    Theo Nghị định 109/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-