Từ khóa: toyota camry lỗi động cơ

1 - 1 của 1 bài
  • Tin xe  

    Toyota chi nhánh Mexico cho biết lỗi động cơ ở dòng xe Camry và Camry Hybrid 2020 có thể gây rò rỉ chất làm mát từ bên trong hoặc bên ngoài trong quá trình vận hành bình thường.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-