Từ khóa: Toyota Innova Hybrid

1 - 2 của 2 bài
  • Hình ảnh phác họa Toyota Innova 2023 của Rushlane
    Cập nhật  

    Theo trang tin Rushlane, một phiên bản hybrid của Toyota Innova 2023 thế hệ tiếp theo đang được phát triển. Xe sẽ được bán ra vào đầu năm 2023.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-