Từ khóa: toyota ủng hộ 10 tỷ đồng chống Covid-19

1 - 1 của 1 bài
  • Toyota Việt Nam hỗ trợ công tác phòng dịch chống Covid-19 10 tỷ đồng
    Xe  

    Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toyota Việt Nam đã ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng nhằm chung tay chống dịch với Chính phủ và người dân cả nước.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-