Từ khóa: triển lãm ô tô Detroit

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Đồng thời với việc bị hủy, Triển lãm ô tô Detroit còn được trưng dụng thành bệnh viện dã chiến chữa trị cho bệnh nhaanh Covid-19.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-