Từ khóa: triển lãm ô tô Frankfurt

1 - 2 của 2 bài
  • Xe  

    Cơ quan thương mại Đức VDA đã chính thức thông báo rằng từ năm sau, Munich sẽ thay thế Frankfurt làm nơi diễn ra Triển lãm ô tô quốc tế tổ chức 2 năm/lần (IAA). Như vậy đồng nghĩa với việc triển lãm ô tô Frankfurt bị khai tử vĩnh viễn.

  • Triển lãm ôtô Frankfurt năm 2017. Ảnh: Verdict
    Xe  

    Triển lãm ôtô quốc tế (IAA) do Hiệp hội công nghiệp ôtô Đức (VDA) tổ chức hàng năm tại Frankfurt sẽ chuyển sang một thành phố khác từ 2021.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-