Từ khóa: Triển lãm ô tô quốc tế

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Cơ quan thương mại Đức VDA đã chính thức thông báo rằng từ năm sau, Munich sẽ thay thế Frankfurt làm nơi diễn ra Triển lãm ô tô quốc tế tổ chức 2 năm/lần (IAA). Như vậy đồng nghĩa với việc triển lãm ô tô Frankfurt bị khai tử vĩnh viễn.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-