Từ khóa: triển lãm VIMEXPO 2022

1 - 1 của 1 bài
  • Sự kiện  

    Toyota Việt Nam tham gia Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2022 với gian trưng bày các phụ tùng được nội địa hóa và kết hợp trưng bày sản phẩm từ các nhà cung cấp

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-