Từ khóa: triệu hồi Mercedes-Benz S-class 2021

1 - 1 của 1 bài
  • Mercedes-Benz S-class 2021 liên tiếp bị triệu hồi vì nguy cơ hoả hoạn
    Xe  

    Mới chỉ tuần trước, hãng xe sang nước Đức đã phải triệu hồi các mẫu Mercedes-Benz S-class 2021 do nguy cơ cháy xe thì nay, Mercedes-Benz tiếp tục phải triệu hồi mẫu xe hàng đầu này khi tìm ra thêm nguy cơ mới.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-