Từ khóa: ứng dụng

1 - 1 của 1 bài
  • Giao thông  

    Công ty Cấp thoát nước Hà Nội hiện đang hoàn thành việc lắp hệ thống camera giám sát tại các điểm ngập nặng, đồng thời hoàn thiện ứng dụng HSDC Maps trên smartphone giúp người dân tránh các điểm ngập úng.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-