Từ khóa: vama tháng 12/2019

1 - 1 của 1 bài
  • Năm nay VMS quy tụ 15 thương hiệu ô tô tham gia
    Xe  

    Tổng hợp kết quả báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tháng 12/2019 thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ tới 41.925 xe.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-