Từ khóa: vé điện tử

1 - 1 của 1 bài
  • Giao thông  

    Dự kiến từ ngày 10/10, Hà Nội triển khai thí điểm vé điện tử trên tuyến buýt nhanh (BRT) 01 Kim Mã - Yên Nghĩa, tiến tới liên thông trên toàn hệ thống xe buýt có trợ giá.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-