Từ khóa: Vespa MIA

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Trước đây, những công nghệ kết nối giữa xe và điện thoại thông minh thông qua ứng dụng (app) là những tiện ích chỉ xuất hiện trên xe hơi. Ngày nay, nhiều nhà sản xuất mô tô – xe máy đã áp dụng cho những chiếc xe của mình. Tuỳ thuộc vào công nghệ từng […]

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-