Từ khóa: Vespa Primavera Yacht Club

1 - 1 của 1 bài
  • Cập nhật  

    Đối với người ý, xe máy không đơn thần là một phương tiện di chuyển, đó còn là một biểu tượng văn hóa, một món trang sức thể hiện sự tinh tế và thẩm mỹ của chủ nhân. Vespa Yacht Club là một chiếc xe như vậy.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-