Từ khóa: vì sao đèn xi - nhan có màu vàng

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Nhiều người sử dụng xe thường độ đèn báo rẽ thành các màu xanh, trắng… với mục đích trang trí, điều này vô tình lại gây nguy hiểm cho người lái và vi phạm pháp luật

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-