Từ khóa: VinFast gia nhập VAMA

1 - 1 của 1 bài
  • VinFast gia nhập VAMA, từng bước công bố doanh số
    Xe  

    Theo thông báo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, bắt đầu từ báo cáo bán hàng tháng 9 sẽ có thêm một gương mặt mới là VinFast.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-