Từ khóa: VMS 2020 bị hủy

1 - 1 của 1 bài
  • Sự kiện ngành ôtô thường niên lớn nhất Việt Nam sẽ không diễn ra như dự kiến.
    Sự kiện  

    Sau nhiều lần thay đổi thông tin, đến nay (17/7/2020), việc có tổ chức triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) năm 2020 đã… “chốt hạ”. Sự kiện ngành ô tô thường niên lớn nhất Việt Nam sẽ không diễn ra như dự kiến.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-