Từ khóa: Volkswagen có CEO mới

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Ông Brandstaetter sẽ thay thế ông Herbert Diess kể từ ngày 1/7/2020 trong khi ông Diess sẽ tập trung cho nhiệm vụ là CEO của tập đoàn Volkswagen Group.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-