Từ khóa: Volkswagen Fox

1 - 1 của 1 bài
  • Mẫu Fox phiên bản hiện hành. Ảnh: Volkswagen
    Xe  

    Mẫu Volkswagen Fox bán tại quốc gia Nam Mỹ không có màn hình thông tin giải trí mà chỉ là cụm điều khiển đơn sắc phong cách những năm 1990.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-