Từ khóa: vòng đời ô tô

1 - 1 của 1 bài
  • Tại Mỹ, ô tô tái chế hàng năm luôn đứng đầu trong các sản phẩm tái chế. Ảnh: solopcms
    Tư vấn  

    Cũng giống như con người, vòng đời của một chiếc ô tô là bắt đầu lăn bánh từ nhà máy sản xuất và kết thúc ở một nhà máy tái chế. Vậy vòng đời của ô tô thường kéo dài bao nhiêu năm?

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-