Từ khóa: xc90

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    Volvo vừa thực hiện cam kết mà hãng đưa ra trước đây, khi bắt đầu áp đặt giới hạn tốc độ 180 km/giờ đối với toàn bộ các xe xuất xưởng.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-