Từ khóa: xe điện không cần sạc

1 - 1 của 1 bài
  • Toyota đang tạo ra xe điện không cần sạc
    Tin xe  

    Cùng với Sharp và Tổ chức Phát triển Công nghệ & Năng lượng mới Nhật Bản (NEDO), Toyota đang thể hiện tham vọng về mẫu xe điện Prius có thể chạy mãi mà không cần sạc.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-