Từ khóa: xe điện Rolls-Royce

1 - 1 của 1 bài
  • Tin xe  

    Dưới bàn tay của công ty Lunar, ước mơ xe điện của Rolls-Royce đã sớm hoàn thành với chiếc Rolls-RoycePhantom V đời 1961 này thành xe chạy điện cùng chi phí lên đến 500.000 Bảng (khoảng 15,1 tỷ đồng).

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-