Từ khóa: xe động cơ diesel

1 - 2 của 2 bài
  • Tư vấn  

    Trời lạnh, nhiệt độ ngoài trời hạ quá thấp chính là “kẻ thù” của xe ô tô sử dụng động cơ diesel (máy dầu). “Căn bệnh” cố hữu là rất khó khởi động, lâu nổ máy.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-