Từ khóa: xe đua công thức 1

1 - 2 của 2 bài
  • Sự kiện  

    Dựa trên phối cảnh đường đua được công bố, Whatcarvn và ông Lân Phạm, chủ tịch đội đua TrippleX Karting, đã có những phân tích chi tiết về thiết kế của đường đua F1 tại Hà Nội.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-