Từ khóa: xe EU nhập khẩu

1 - 1 của 1 bài
  • Người Việt sắp mua được xe châu Âu giá rẻ
    Xe  

    Bắt đầu từ năm 2021 Việt Nam sẽ cắt giảm thuế nhập xe châu Âu và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn sau 9-10 năm tới. Như vậy, từ năm 2030 dân Việt sẽ được mua xe châu Âu giá rẻ.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-