Từ khóa: xe máy phải bật đèn

1 - 1 của 1 bài
  • Sẽ không quy định
    Tin xe  

    Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ không quy định "cứng" thành quy tắc giao thông đối với quy định bắt buộc bật đèn xe máy nhận diện vào ban ngày trong Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-