Từ khóa: xe nhập ASEAN

1 - 2 của 2 bài
  • Xe  

    Số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua tăng hơn 2,5 lần so với tuần trước, hầu hết là xe nhập khẩu miễn thuế từ các nước láng giềng như Thái Lan và Indonesia, với 3.462 xe, chiếm tới 93%.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-