Từ khóa: xe quá tải bị xử phạt như thế nào

1 - 1 của 1 bài
  • Tư vấn  

    Quá tải là một lỗi rất thường gặp với các xe chở hàng hóa. Vậy, mức quá tải trong từng trường hợp cụ thể sẽ bị xử phạt như thế nào?

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-