Từ khóa: xe tự lái tesla

1 - 1 của 1 bài
  • Xe  

    ức đã cấm Tesla không được lặp lại cái mà toà án gọi là quảng cáo gây hiểu nhầm, liên quan đến khả năng của các hệ thống hỗ trợ lái và tính năng tự lái.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-