Từ khóa: xử lý tình huống

1 - 1 của 1 bài
  • Tư vấn  

    Bình tĩnh kiểm soát tay lái, thử các biện pháp giảm tốc độ sẽ giúp người lái có thể dừng xe.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-