Từ 1/1/2022: Bộ Tài Chính giảm phí sử dụng đường bộ cho ô tô do ảnh hưởng của Covid


Từ 1/1/2022 cho đến hết 30/6/2022, Bộ Tài Chính sẽ giảm 34 khoản phí, lệ phí, trong đó có phí sử dụng đường bộ cho ô tô.

Cụ thể, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo quy định mới này, sẽ có 34 khoản phí, lệ phí đang được giảm tại kỳ cuối năm 2021 sẽ tiếp tục được duy trì giảm trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong số các khoản lệ phí này, Bộ Tài Chính sẽ giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ cho các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải. Ngoài ra bộ cũng giảm 10% mức thu đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo.

Trong khi đó đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, Bộ Tài Chính cũng giảm 50% mức thu (*) cho lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Như vậy với mức thu lệ phí hiện hành đối với việc cấp giấy chứng nhận cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) là 100.000 đồng, mức thu theo quy định mới sẽ chỉ là 50.000 đồng.

Mức thu hiện tại đối các dòng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng là 50.000 đồng cho việc cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật, do đó mức giảm theo quy định mới sẽ chỉ còn 25.000 đồng.

(*) Theo quy định tại điểm 4 Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

nguồn: Thế giới phương tiện


0
Bình luận
Please Login to comment
avatar