XC40

1 - 2 của 2 bài
  • Đánh giá xe  

    Chiếc xe vẫn có khuyết điểm, nhưng ở mức giá 1,75 tỷ thì mọi khuyết điểm đều rất nhỏ bé và XC40 xứng đáng với những danh hiệu của nó.

-

-

-

Gió: - m/s

-
-

-

-

-