An Trần đã tạo một bài báo mới
16 w

Ford Ranger sẽ ra mắt với ​​hệ thống plug-in hybrid vào năm 2024 | #ford #ranger

Ford Ranger sẽ ra mắt ​​hệ thống plug-in hybrid vào năm 2024

Ford Ranger sẽ ra mắt ​​hệ thống plug-in hybrid vào năm 2024

Có vẻ như Ranger thế hệ tiếp theo đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi chạy bằng pin.