An Trần đã tạo một bài báo mới
16 w

CEO Rolls-Royce: "Chúng tôi không kinh doanh xe hơi" | #rollsroyce

CEO Rolls-Royce: Chúng tôi không kinh doanh xe hơi

CEO Rolls-Royce: Chúng tôi không kinh doanh xe hơi

Đây là một phát ngôn kỳ lạ đối với một trong những nhà sản xuất ô tô lâu đời nhất thế giới.